Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi

Feelya Promotion:in asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Feelya Promotion, Y-tunnus 2619423-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Iina Runsas, omistaja

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Feelya Promotion:in asiakastietorekisterinä. Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Tilausten käsittely ja toimitus, Laskutus- ja maksuliikenne, Palvelujen tuottaminen ja kehitys, Markkinointi, Säännönmukaiset tietolähteet, Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.
Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Feelya Promotion:ille antamia tietoja. Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

  • Henkilön nimi
  • Yrityksen nimi ja tunnus
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
  • Palvelu- ja käyttöasetukset
  • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Feelya Promotion:in yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Feelya Promotionin työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja. Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.

 

Kysyttävää?

Kysyttävää?
Haluaisin *
*